ผลงานรับติดตั้งม่านปรับแสง บริษัท สแกนอินเตอร์ จำกัด (มหาชน)